CSR

Coffee by Storm arbejder målrettet på at udvise gennemsigtighed i vores måde at arbejde på, kommunikere på og vores måde at forenkle hele vores forretningsgang på.

Vores bønner er nøje udvalgt på grund af deres kvalitet. Da det er en forudsætning for at kunne frembringe en god smag i koppen.Når det så er sagt er vi meget opmærksomme på at ud over kaffens egenskaber et det vigtigt at vores leverandører ligeledes arbejder målrettet med bæredygtighed som energibesparelser på måde fabrikker og produkter, medarbejder miljø ift. arbejdsforhold og sikkerhed, fødevaresikkerhed, økologi.

Med hensyn til kaffe arbejder vi med at få så meget information og sporbarhed som mulig. Vi har økologiske kaffer såvel som konventionelle.

En del af vores kaffe kommer fra Colombia, hvor Fritz Storm har rejst meget igennem årene, og i en periode arbejdet som talerør mellem baristaer og kaffeproducenter. Dette har givet ham et godt billede i de generelle forhold for bønderne. Colombia har over 500.000 producenter hvor næsten alle består af familier med små farme på omkring 1,5 ha. Det betyder at familien lever på farmen og derved også lever af de frugttræer, som de bruger til skygge for kaffetræerne. Derfor bruger de f.eks. ikke sprøjtemidler mv. da det vil skade både mennesker og husdyr.

Coffee by Storm er ligeledes meget bevist omkring børnene som er vores allesammens fremtid. Vi har valgt at støtte op omkring projekter der henvender sig til dette område og samtidig har noget med vores hverdag at gøre. Derfor støtter vi op om følgende organisationer:

Coffee Kids

Coffee Kids er en organisation der arbejder med de unge/børn af nuværende kaffeproducenter. Der gives hjælp til iværksætter uddannelse, mentorer og så-kapital.
Gennem forretnings-workshops i landdistrikterne hjælper organisationen de unge landmænd med at realisere deres fulde potentiale som en del af det globale kaffesamfund. Uddannelserne giver plads, hvor unge mænd og kvinder lærer at anvende deres kreativitet og ideer samt det at styre den økonomiske side af operationen, til at udvikle højere bønnekvalitet og udbytte.
Coffee Kids hjælper ligeledes med en frø-kapitalfond, hvor unge landmænd får mulighed for at samarbejde og være med i beslutningstagninger. Den roterende fond genopfyldes, da virksomhederne vokser og trives, hvilket giver unge landmænd en følelse af, hvordan en blomstrende virksomheder kan løfte hele samfundet.
I nogle lokalsamfund knytter Coffee Kids unge kaffebønder sammen med succesfulde lokale og internationale kaffe-iværksættere. Gennem vejledning og erfaringsudveksling udjævner de spillereglerne mellem kaffeproducenter og resten af forsyningskæden. Dette hjælper med at skabe en fælles forpligtelse til at beskytte kaffens fremtid. Hvis du vil vide mere læs her

Red Barnet

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. De redder, beskytter og styrker børn og kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt.
Red Barnet hjælper børn før, under og efter, at katastrofer og konflikter ødelægger deres liv. De rykker ud med mad, vand og medicin og opretter børnevenlige områder i flygtningelejre. De lærer børn at forebygge og mindske en katastrofes omfang, og de sikrer deres skolegang under og efter en katastrofe eller konflikt.
Vi arbejder for at give danske børn et bedre liv. Vi forebygger mobning i danske skoler og institutioner, og vi bekæmper alle former for vold og seksuelle overgreb mod børn. Vi hjælper børn, der lever i fattigdom og arrangerer ferielejre og oplevelser for de dårligst stillede børn i Danmark. Hvis du vil vide mere læs her